Guber News

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget


MACAPAT -Pengertian, dan JenisMacapat yaiku wujud geguritan Jawa sing migunakake basa Jawa anyar, tinalenan  guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. 

Pengarten guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu yaiku:

1. Guru gatra            : cacahing gatra saben sapada (bait)

2. Guru wilangan      : cacahing wanda saben sagatra (suku kata)

3. Guru lagu              : tibaning swara ing pungkasaning gatra (vokal di akhir)

Jinising macapat ana 11:

1. Mijil: tresna marang pepadha, prihatin, pituthur

2. Kinanthi: seneng, tresna

3. Sinom: ethes

4. Asmaradana: susah, seneng

5. Dhandhanggula: luwes

6. Gambuh: sumanak, sumadulur

7. Maskumambang: nelangsa

8. Durma: nesu, mangkel

9. Pangkur: kereng, nepsu

10, Megatruh: susah, prihatin, getun

11. Pocung: gregetan, kendho


Tugas

1. Tulislah contoh tembang macapat dan diberi keterangan guru gatra, guru wilangan, dan guru lagunya!  


Sumber:

1. damaruta.com

2. pengetahuan34.blogspot.com

Posting Komentar

0 Komentar